รายงานตัว 90 วันและต่อวีซ่า ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ คือ ลาว เมียน เวียดนาม แล …

นนทบุรี : แรงงานต่างด้าว ที่เคยถือบัตรสีชมพู และกลุ่มใบจับคู่

นนทบุรี : แรงงานต่างด้าว ที่เคยถือบัตรสีชมพู และกล …